VertrouwensContactPersoon

VertrouwensContactPersoon voor VC Hero
Binnen een vereniging is het helaas mogelijk, dat iemand wordt geconfronteerd met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. Het bestuur vindt het daarom belangrijk, dat VC Hero een VertrouwensContactPersoon (VCP) heeft.
Deze persoon draagt zorg voor de eerste opvang bij een melding, verwijst zonodig door en adviseert het bestuur ten aanzien van beleid en preventie-activiteiten.
Petra Everaars heeft zich bereid verklaard, deze taak op zich te nemen en wil zich graag aan jullie voorstellen.

Ik ben Petra Everaars, moeder van Mo uit de N2. Sinds zes jaar wonen wij in Limburg in het beeldschone Herten.
Dat bevalt goed, hoewel ik nog nooit in limburg had gewoond, en dat komt vooral omdat Herten dicht aan het water ligt. Ik hou namelijk er van zeilen. Omdat ik en het verleden vaak verhuisd ben, lukte het me nooit om me voor langere tijd bij een club aan te sluiten. Omdat het de bedoeling is dat we hier tot in lengte van dagen blijven wonen(…), kan ik me nu gaan inzetten voor VC Hero, een volgens mij dynamische club. Ik ben blij dat ik gevraagd ben VertrouwensContactPersoon te worden, het is belangrijk dat deze functie vervuld wordt. Ik hoop dat ieder die me nodig heeft, me weet te vinden. Ik ben te bereiken via mail op p.everaars@gmail.com of telefonisch op 06 51 83 60 58. Laat van je horen als je iets naars beleefd hebt of me iets wilt vertellen!!!
Groetjes, Petra