VertrouwensContactPersoon

VertrouwensContactPersoon voor VC Hero
Binnen een vereniging is het helaas mogelijk, dat iemand wordt geconfronteerd met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. Het bestuur vindt het daarom belangrijk, dat VC Hero een VertrouwensContactPersoon (VCP) heeft.
Deze persoon draagt zorg voor de eerste opvang bij een melding, verwijst zonodig door en adviseert het bestuur ten aanzien van beleid en preventie-activiteiten.
Petra Everaars heeft zich bereid verklaard, deze taak op zich te nemen en wil zich graag aan jullie voorstellen.

Ik ben Petra Everaars, mijn dochters Mo en Emmie spelen allebei bij VC Hero. Als leefstijlcoach werk ik met mensen aan uitdagingen op het gebied van gezond leven. In die functie heb ik geleerd om mijn cliënten op hun gemak te stellen en goed te luisteren. Dat is natuurlijk ook belangrijk in mijn functie als vertrouwenspersoon. Als je binnen de club last hebt van ongewenst gedrag, seksuele intimidatie of aanrakingen, pesten en buitengesloten worden of agressie en geweld, neem dan contact met me op. Jouw verhaal wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Ik ben te bereiken via mail op vcp@vchero.nl