Contributiebedragen

CMV leden € 146,- per seizoen
A, B, C -teams € 177,- per seizoen
Senioren € 250,- per seizoen
Recreanten € 187,- per seizoen
Vriendenteam VC Hero € 109,- per seizoen
Super Recreanten € 135,- per seizoen
Steunende leden € 25,- per seizoen

 > Korting gezinscontributie: voor elk volgend jeugdlid van hetzelfde gezin geldt een korting van 15% op de contributie voor dat lid.

> “Ziektepoule”: de contributie van de “ziekte poule” (langdurig geblesseerden, zwangerschappen etc.) is vastgesteld op 50% van het reguliere contributietarief. Om in aanmerking te komen  voor deze poule is toestemming van het bestuur noodzakelijk.

> Automatische incasso: de contributie voor het seizoen 2020/2021 wordt geïnd eind september 2020 en eind januari 2021. De contributie van leden die zich hebben aangemeld na januari 2021 wordt eind juli 2021 geïncasseerd.