Contributiebedragen

CMV leden € 150,- per seizoen
A, B, C -teams € 182,- per seizoen
Senioren € 258,- per seizoen
Recreanten € 193,- per seizoen
Vriendenteam VC Hero € 112,- per seizoen
Super Recreanten € 139,- per seizoen
Steunende leden € 25,- per seizoen

 > Korting gezinscontributie: voor elk volgend jeugdlid van hetzelfde gezin geldt een korting van 15% op de contributie voor dat lid.

> “Ziektepoule”: de contributie van de “ziekte poule” (langdurig geblesseerden, zwangerschappen etc.) is vastgesteld op 50% van het reguliere contributietarief. Om in aanmerking te komen  voor deze poule is toestemming van het bestuur noodzakelijk.

> Automatische incasso: de contributie voor het seizoen 2021/2022 wordt geïnd eind september 2021 en eind januari 2022. De contributie van leden die zich hebben aangemeld na januari 2022 wordt eind juli 2022 geïncasseerd.