Contributiebedragen

CMV leden € 155,- per seizoen
A, B, C -teams € 187,- per seizoen
Senioren € 266,- per seizoen
Recreanten € 199,- per seizoen
Vriendenteam VC Hero € 115,- per seizoen
Super Recreanten € 143,- per seizoen
Steunende leden € 25,- per seizoen

 > Korting gezinscontributie: voor elk volgend jeugdlid van hetzelfde gezin geldt een korting van 15% op de contributie voor dat lid.

> “Ziektepoule”: de contributie van de “ziekte poule” (langdurig geblesseerden, zwangerschappen etc.) is vastgesteld op 50% van het reguliere contributietarief. Om in aanmerking te komen  voor deze poule is toestemming van het bestuur noodzakelijk.

> Automatische incasso: de contributie voor het seizoen 2022/2023 wordt geïnd eind september 2022 en eind januari 2023. De contributie van leden die zich hebben aangemeld na januari 2023 wordt eind juli 2023 geïncasseerd.

> Wij vinden dat iedereen moet kunnen meedoen. Hiervoor zijn dan ook verschillende mogelijkheden tot financiële ondersteuning op het gebied van sport voor leden in de leeftijd t/m 21 jaar. Kijk op deze website voor meer informatie: Jeugdfonds en Stichting leergeld – Sportservice Roermond (roermondsport.nl)