Contributiebedragen

CMV leden € 140,- per seizoen
A, B, C -teams € 170,- per seizoen
Senioren € 240,- per seizoen
Recreanten € 180,- per seizoen
Vriendenteam VC Hero € 105,- per seizoen
Super Recreanten € 130,- per seizoen
Steunende leden € 25,- per seizoen

 > Korting gezinscontributie: voor elk volgend jeugdlid van hetzelfde gezin geldt een korting van 15% op de contributie voor dat lid.

> “Ziektepoule”: de contributie van de “ziekte poule” (langdurig geblesseerden, zwangerschappen etc.) is vastgesteld op 50% van het reguliere contributietarief. Om in aanmerking te komen  voor deze poule is toestemming van het bestuur noodzakelijk.

> Automatische incasso: de contributie voor het seizoen 2019/2020 wordt geïnd eind september 2019 en eind januari 2020. De contributie van leden die zich hebben aangemeld na januari 2020 wordt eind juli 2020 geïncasseerd.