Clubinfo

Eind 2016 hebben de verenigingen VC Herten en Oikos besloten om een fusietraject aan te gaan met als doel het vormen van één gezamenlijke vereniging.

Op 1 juli 2017 is de fusie officieel afgerond, beide verenigingen zijn samengegaan onder een nieuwe naam: VC HERO

We willen met deze vereniging het volgende uitstralen: “Een sportieve en gezellige vereniging waarin competitief gevolleybald wordt door alle leeftijden en waarin we elkaar met respect behandelen.”