Privacystatement

Privacystatement

Uw privacy

VC HERO is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop VC HERO persoonsgegevens verwerkt van leden, vrijwilligers en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, vrijwilligers en bezoekers van onze website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt VC HERO zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is  VC HERO. In het bestuur is geregeld wie welke gegevens mag gebruiken en inzien.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de VC HERO uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar activiteiten verzamelt, verwerkt en ontvangt VC HERO persoonsgegevens van u:

 • Wanneer u een VC HERO lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
 • Het innen van uw contributie;
 • Het informeren van alle activiteiten binnen de club
 • Wanneer u contact heeft met de VC HERO. Dit contact kan middels e-mail zijn maar hieronder verstaan wij ook indien u het contactformulier invult, gebruik maakt van de inschrijving, proeflesaanvraag of ons via social media benadert;
 • Voor het aanvragen van uw Nevobo lidmaatschap indien van toepassing
 • Voor het aanvragen van onze ongevallen en aansprakelijkheid verzekering
 • Voor aanvragen van subsidie(s)
 • Voor registratie VOG
 • Voor intern maken van de spelerslijsten en team indelingen
 • Om leden op de hoogte te houden van de laatste stand van zaken, vrijwilligers vragen, club activiteiten en wedstrijdzaken
 • Voor specifieke doeleinden (bijv. jeugdkamp) met specifieke gegevens.

Belangrijk is te weten dat dit alleen informatie is die u zelf doorgeeft via de diverse formulieren en eventueel mail. Er wordt geen informatie “onzichtbaar” verzameld.

E-mail

Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het toesturen van informatie over clubgebonden activiteiten van VC HERO. E-mail adressen worden niet doorgestuurd naar derden.

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over de club, haar activiteiten of uw activiteiten, dan kunt u een e-mail te sturen aan ons via privacy@vchero.nl. Vermeld dan dat u geen informatie meer wilt ontvangen van ons.

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

VC HERO laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social Media.

VC HERO staat graag, via het web en (eigen) sociaal media kanalen, in contact met haar leden en supporters. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via sociaal media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. VC HERO volgt actief hiervoor het internet en sociaal media kanalen, zoals Facebook. Hierbij spant VC HERO zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. VC HERO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, VC HERO (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. VC HERO is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn sociaal media kanalen of de content op zijn sociaal media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met VC HERO via privacy@vchero.nl .

Gebruik van cookies

VC HERO maakt gebruik van cookies op haar webpagina.

Websites van VC HERO en andere websites

Op de websites van VC HERO treft u een aantal links aan naar andere websites.  VC HERO kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan privacy@vchero.nl .

Meldpunt kwetsbaarheden​

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren. Melden kan ook via privacy@vchero.nl .

Wijzigingen

VC HERO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de VC HERO een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop VC HERO uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of per mail.

Roermond 18 april 2018